Oferujemy Państwu obsługę:

 KPiR (księga przychodów i rozchodów)
Rozliczanie ryczałtowe
obsługę z za
kresu kadr i płac
obsługę z zakresu ZUS
sporzadzanie deklaracji VAT
Sporządzanie sprawozdań do GUS
rozliczanie delegacji
Doradztwo rachunkowe
Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej w tym wnioski do CEiDG
Pomoc w doborze najkorzystniejszej formy rozliczeń 
sporządzanie pism i wniosków do instytucji Państwowych


W RAMACH OBSŁUGI KPIR ZAPEWNIAMY:

 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu samochodu
 • Obliczenie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzenie deklaracji VAT
 • Obsługę w zakresie ZUS
 • Obsługę płacowo-kadrową pracowników

W RAMACH OBSŁUGI RYCZAŁTU ZAPEWNIAMY:

 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży I zakupów 
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Obsługę w zakresie ZUS
 • Sporządzenie deklaracji VAT